Daal Band - 'A Song of Life'

Daal Band

A Song of Life

Buy from BeepTunes Lyrics 547K Plays Date Added: May 25, 2016
میرسد
بر سرت این پاییز
میشوم
رنگ تو
زرد و غبار آمیز
با نسیم
در سرم
می پیچی
می وزد
نغمه ات
وحشی و شور انگیز

ریشه ات
در بهار
زد در من
شاخه ای
از تو باز
میشکفد در من
نبض تو
در تنم می کوبد
شوری از
شعر تو
زنده شود در من


گروه دال
شعری که زندگیست

Related

Top Songs

Loading...