Daal Band - '98'
Download Now Lyrics 686K Plays Date Added: September 7, 2020
یک نفر شبیه من
در این هیاهو
ماند
یک نفر شبیه تو
سرود رفتن
خواند
یک نفر در اوج خشم
شب بیدار است
یک نفر در انتظار
سوت این قطار است
یک نفر شبیه ما رها مانده
آتشی ز کاروان جدا مانده
آتشی ز کاروان جدا ...
خانه در هجوم ترس و طوفان
خانه در سیاهی زمستان
خانه در وجود و تار و پودم
خانه ای که صاحبش نبودم
خانه در هجوم تر س و طوفان
خانه در سیاهی زمستان
خانه در وجود و تار و پودم ماندم
خانه ای که صاحبش نبودم
که روز و شب برایش
جای ترانه مرثیه سرودم
یک نفر شبیه من
اسیر زندان بود
یک نفر شبیه تو
کجای این جهان بود
یک نفر میان ریشه ها میمیرد
یک نفر جنون بی کسی میگیرد
نیمی از تنم
به خاک و خون پیچید
نیم دیگرم از آسمان بارید
یک نفر شبیه ما
رها مانده
آتشی ز کاروان جدا ...


گروه دال
98

Related

Top Songs

Loading...