Belle Nava - 'Adama'
Download Now Lyrics 135K Plays Date Added: July 10, 2013
آدما در جنگ و پیروزی با هر ثانیه
آدما بیگانه با تصویر در هر آینه
آدما دل سنگ در عشق بازی با عاطفه
آدمادل رحم در سنگ بازی با فاجعه
آدما کودک به هنگام بلوغ حافظه
آدما بزدل به هنگام بروز خاطره
آدما تندیس دستان خدا
آدما تاریک. از ارزش جدا
آدما تندیس دستان خدا
آدما تاریکو از ارزش جدا
آدما
آدما
آدما
نبض رگ های خیال در چشم تر
شعر سنگین وصال در گوش کر
لرزش ماهون غم در خواب تلخ
گردش سوزان خون در جسم یخ
میدوم اطراف میدان های لیز
تشنه ی پیروز شدن با پای خیس
راه های منحنی عمر را دور میزنم
سال ها راه میروندو روی خط اولم

Related

Top Songs

Loading...