Barobax - Baba To Ki Hasti

Baba To Ki Hasti

Barobax


بابا تو کی هستی

بروبکس

Download Now 1.2M Plays Lyrics Date Added: January 25, 2010
ذهن منو
قلب منو
عمر منو
جون منو
با خود میبری
بابا تو کی هستی
یه موجوده خاصی
از همه سری
زنو منو پیرزنو پیرمرد و
هرچی منو سرکار میزاری
شیطونی نازی
با من نکن بازی
خوب دل میبری
بدو بیا دنبالم
تو بیا دنبالم
دست شیطون از پشت بستی
بدو بیا دنبالم تو بیا دنبالم
بابا تو دیگه کی هستی؟
دوست پسرات قد موی سرت
میپلکن دورو برت
زنگ میزنم میام پشت خطت
خیلی شلوغ شده سرت

وای بیچاره
اون شوهرت که میخواد بشه دربه درت
فکر میکنی تو با خودت
خیلی زرنگ شدی خیر سرت
یالا یالا رقص و شادی
شادی شادی رقص و شادی


بروبکس
بابا تو کی هستی

Related

Top Songs

Loading...