Azel - Soroode Fareh Iran

Soroode Fareh Iran

Azel


سرود فره ایران

آزل

Lyrics: Azel
Music: Azel
Arrangement: Dr. Shahab Elias
Contributor & Producer: Dr. Shahab Elias
Download Now 656K Plays Lyrics Date Added: August 29, 2023
تو ای سرزمین گهربار من
فدایت شود جان و بنیان من
همان مهد مهرو نجیبان پاک
که جان‌ می‌دهند بهر این آبو خاک
همه دانش از فره تو شد پدید
اهورا ز خاکت جهان آفرید
خرد را تو در جان من کاشتی
مرا چون نگهبانت انگاشتی

ایران - ایران ایران - ایران

ز کارون و جیحون و رود هریر
به زاینده رود و به دشت کویر
دماوند و البرزو کوه دنا‌‌
همه نام تو سردهند یک صدا
که مهر تو در جسم و جان‌ها روان
و نامت بخوانند با یک زبان

ایران - ایران ایران - ایران

چو شهنامه تاریخ بیدار ماست
جهان در پی کشف اسرار ماست
مرا رهنمون باش ایران من‌
تو مام وطن کیش و ایمان من
که اندیشه پاک و کردار ما
همه نیک باشد چو گفتار ما
چو بانو و کدبان این سرزمین
همه جان به کف بهر ایران زمین

ایران - ایران ایران - ایران

من آن آریایی آزاده ام
به گاه نبرد هردم آماده ام
من از بطن پورانم و جان من
گره خورده با نام ایران من
نشان کیانیست بر سینه ام
همانی که آید ز پیشینه ام
همه کاوه و آرش و آذریم
سرفرازیت را به جان می‌خریم
که ما آریانیم و فریاد ما
جهان را به شوق آورد یک صدا!

ایران - ایران ایران - ایرانآزل
سرود فره ایران

Related

Top Songs

Loading...