Andy - 'Yaran'

Andy

Yaran

Buy from iTunes Lyrics 401K Plays Date Added: February 16, 2012
Ads
یاران یاران یاران
یاران یاران یاران

یاران یاران یاران
یاران یاران یاران

یاران یاران یاران
یاران یاران یاران

یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان

وقتی که در شبهای من
جز سایه ها پیدا نبود

در ذهن من رویای جز
پیروزی فردا نبود

با قایق شکسته ای
درگیر این دریا شدم

تصور و دلسادگی
مبهوت یک رویا شدم

پرواز کنم پرواز کنم
از عاشقی آغاز کنم

فریاد کنم فریاد کنم
جان از قفس آزاد کنم

یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان

یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان

از پا نیفتادم رفیق
در جستجوی آرزو

با هر نفس سوی هدف
با من تو از امید بگو

زنجیر ترسو پاره کن
بگذر از این روزهای سخت

به زیر سقف آسمون
ایستاده میمیره درخت

پرواز کنم پرواز کنم
از عاشقی آغاز کنم

فریاد کنم فریاد کنم
جان از قفس آزاد کنم

یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان

یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان

یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان

یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان

Related

Top Songs

Loading...