AmirAli A2 - 'Asaraate Janebi'

AmirAli A2

Asaraate Janebi

Lyrics: AmirAli A2
Music: AmirAli A2
Download Now Lyrics 1M Plays Date Added: September 8, 2020
Ads
بازم دور همیم و شبه
و همه جا بستس
بیکاریم و ولو ایم
و آخره هفتس
زنگ می زنن می گن
لواسون مهمونیه پس
بکن و متارو برسون
یجوری به من
خشی میگه نه
و بیخیال برنامه شیم
حسّش نیس پاشیم
تو این سرما بریم
میگم غر نزن
می برمت یه جای خوب
یه داف اوف بیاد ببرتت
یه جای توپ
با نور کم و
بوی سیگاریو
صدای دوپس
بری بالا یه لایه
اسید و یه لایه دود
می رسیم دم در یه
خونه با سقف بلند
کلاغای روی دودکش
هم نئشه شدن
منم دست خودم نبود
هرچی پیش اومد
از تو تاریکی یهو
یه داف سگ سیریش اومد
نیومده لبه رو داد
و روم افتاد و سریع
می گه منو ببر هوا
می گم خوب باشه ولی
دور لباتو لیس می زنی
چیه تشنته؟
یا این حرکات جلف
شبا جای چشمکه؟
نمی گیرمت اصلاً
انقدر به من حس نده!
آره امیر علی قفل شده
رو تو چت زده!
الان عکست تو
لیوان ویـسـکی منه
دارم توهم می زنم
جلوم لیندسی لوهنه
توهم و فاز خنده
و بی حسی
هاها اثرات جانبیTHC
یه سری خراب و ولو
می خورن شرابو ملو
دافاشون با لوله می کشن
بالا موادو یهو
حواستو جمع کن
و بپا چی می دن دستت
اینجا سالی سه نفر از OD
میمیرن بچه!
اینجا سگ دونیه
ولی خوب سگا شیک پوشن
شبا اینجان
صبحا بیرون متا میفروشن
دماغای همه کیپ
و مخاشون هنگه
خلاف اولیشون
جانی واکر و بنگه
می خوای بمونی؟
باهاس اهل مصرف باشی
یه وقت مامی نگه
پسرم از دس رف داشی!
پس یا بمون پیش ما
و بچوق پشت سر هم
یا برو خونه و نیگا نکن
پشت سرتم

میگی پیشم می مونی
ولی همیشه زود می ری
اسیر اثرات جانبی دود می شی
در گوشت می گم
می خوامت و تو هم
گوش میدی
می گی
اومم تازه داره فاز می ده!
وقتی نگام می کنی
و چشات خمار و مسته
میام پیشت و می خوام
بگیرم دوباره دستت
تو هم تلو تلو می خوری
و خراب و نعشه
می گی
اومم تازه داره فاز می ده!

یکیو می بینم
داره میاد طرف ما
یه داف و یه زیپو و
دو سه گرم علف ناب
کو*ش عقب عقب میاد
خودش جلو جلو می ره
تلو تلو می خوره
و یهو ولو ملو می شه
سیر دود بودم
دیدمش و چتیم پرید
حاجی یه ماری
واسه منم بپیچ سریع
توّهممه یا واقعاً
می اد همینوری؟
خوشگله تو امشب
از ماها ردیفتری!
پس اگه راه داره
امشبرو مال من باش و
سفارشای مامانو
بزا واسه فردا صبح!
چون تا اون موقع تموم می شه
کار من با تو
می گم بای بای!
می گیرم شماره همراتو!
چون وقتی پا می دی بم
تو بغل دوس پسرت و
با زبونت آروم می کشی
رو پوست لبت
می گم دوباره
یه لش و لوش
سگ ح*ری که
امشب با منه
فردا با صد نفر دیگه
می شناسمت
با من تیریپ سنگین نذار
تو هم بچوق که
دو نفری پرت شیم فضا
اینو بزن دوتا سرفه کن
به گ*ا می ری دخی
تو فکرم برنزه و پلاتینی شدی
زیادی زدی
حواست دیگه پرته دختر
شدی شبیه آدمای
پرت کـ* مغز
ولو شدی روی
کاناپه و خشکت زده
پاشو لعنتی
توهم ک*ـشر نده!
چون که نمی شه
یکی مث تو چت زده باشه
پاشو یه تکونی بده
به اون هیکل نازت
وقتشه دیگه ببرمت
یه جای خلوت
تخت و من و علف
و تو و صدای تق تق!

میگی پیشم می مونی
ولی همیشه زود می ری
اسیر اثرات جانبی دود می شی
در گوشت می گم
می خوامت و تو هم
گوش میدی
می گی
اومم تازه داره فاز می ده!
وقتی نگام می کنی
و چشات خمار و مسته
میام پیشت و می خوام
بگیرم دوباره دستت
تو هم تلو تلو می خوری
و خراب و نعشه
می گی
اومم تازه داره فاز می ده!

یه نخ دیگه کافیه
تا همه چت کنیم
فکر کنیم بین
پلوتون و نپتونیم
دارن کلفت بارم می کنن
دوست و دشمن
می گن بسّه بیخیال
دود شو لطفاً
یکی دیگه می خوام!
چیه کره کردی توأم؟
جی کمه
فقط می رسه
به هرکی دو نخ
داره یه صدایی میاد
همه وحشی شدن
ضعیفه ها دارن می چوقن
و هب می کنن
یه پاملا یه گوشه
واسه خودش ریلکسه
خشی می گه هارو
برمی گردم می گم شعر!
آخه این لعنتی
چرا باس اونجا وایسه تنها؟
اونم با موی N3
و سایز 80؟
\"تنهام بزار!\"
باشه الان می رم!
خشی درو دافا دیگه
دارن خراب می شن!
\"چرا چون اینجوری دارم
بهت جواب می دم؟\"
نه! اینو از رو
پیرسینگ لبات می گم!
تورو نمی دونم
ولی من یه جوریم
مث زیدان می خوام
برم با کلّه تو سینت
شما بند سوتینتو
بسته بودی نه؟
منو نمی بینی
هرچی برات
دست تکون می دم؟
بیا بریم یه جا که
همه چی ردیفه تا صبح
راند سوم شبمو
تو حریف ما شو
حرفه ای باشی
تو کیف چنل قلابت
پک durex کنار
ریمل و Loreal
فقط امشب چرا
تیریپ اینطوریائه
انگار تن همه دافا
ست ویکتوریائه
پاشو بچه
دیگه دود و
ویسکی بسه
دیگه نوبته فورپلی
و درتی دنس
بیا آروم رو کمر
و پشتم بخواب
یه خواهش دیگه
چراغارو روشن بزار!

میگی پیشم می مونی
ولی همیشه زود می ری
اسیر اثرات جانبی دود می شی
در گوشت می گم
می خوامت و تو هم
گوش میدی
می گی
اومم تازه داره فاز می ده!
وقتی نگام می کنی
و چشات خمار و مسته
میام پیشت و می خوام
بگیرم دوباره دستت
تو هم تلو تلو می خوری
و خراب و نعشه
می گی
اومم تازه داره فاز می ده!


امیرعلی ای تو
اثرات جانبی

Related

Top Songs

Loading...