Amir Hossein Taei - Sarve Boland

Sarve Boland

Amir Hossein Taei


Download Now 82K Plays Lyrics Date Added: October 5, 2017
دیدم به راه صحرا سروی بلند و رعنا
تنها به دشت سنبل افکنده سایه بر گل
دیدم که در پس آن یک چشمه می خروشد چون خم شده خروشان می در دلش بجوشد
گفتم چه می شد اینجا سروی دگر کنارت در این سکوت و ماءوا می شد تو را چو یارت

دیدم به سنگ خاره حک گشته آن کناره
یارا اگر گذشتی یادی نما دوباره

عاشق همیشه مست است معشوق دل پرست است
عهدی که بسته با جان پیوسته بی گسست است

ما را به روزگاران دی آید و بهاران
خوش باشد عاشقان را روز وصال یاران

Related

Top Songs

Loading...