Amir Hossein Taei - Bahare Jan
Download Now 40K Plays Lyrics Date Added: October 5, 2017
ای بهار جانم بی تو کی توانم
سر کنم دمی با این غم نهانم
***
ای امید هستی شور و عشق و مستی
از چه رهزن دل عهد خود شکستی
***
وای از این زمانه با دوصد بهانه
فتنه می کند در حال عاشقانه
***
یاد از آن شبی که دل شد آشنایت شادمان شدی من نغمه خوان برایت
گفتمت که ای گل جان کنم فدایت تا همان دمی که سر شود حکایت
***
ناز تو خریدم از همه رمیدم
زانکه با تو باشم از جهان بریدم
***
چه شد که رفتی غمت نگفتی به سینه رازت چنین نهفتی
***
بیا ای نازنین عاشق وفا دارد جفا از تو بدین حاصل صفا دارد

Related

Top Songs

Loading...