Amir Farjam - Menati Nist

Menati Nist

Amir Farjam


منتی نیست

امیر فرجام

Download Now 319K Plays Lyrics Date Added: November 15, 2023
روزا گذشت سری شد رفته ولی بلاتکلیفی خیلی سخته
عادت نکردی که به این دوری منم جدایی تو کتم نرفته
همش غر زدم دوروبریام شاهد این مدتن
از همیشه له ترم بیا نزار بسوزنیم این فرصتم

پیش کی دیگه غیر من در میره خستگیات
با کی برنامه میزای واسه ی تعطیلیات
اگه حالمو میخوای بدونی که ای بدی نیست
هنوزم برات هر کاری میکنم منتی نیست

پیش کی دیگه غیر من در میره خستگیات
با کی برنامه میزای واسه ی تعطیلیات
اگه حالمو میخوای بدونی که ای بدی نیست
هنوزم برات هر کاری میکنم منتی نیست

مگه بدتر از اینم می شد چجوری منو ندیدی تو
منو باش که این همه وقتو دلم شورمیزد بی خود
میخوام بهت یه زنگ بزنم بگم تو هم بر دار یه قدم
سنگ نشی بفهمم دارم اشتباه میزنم

پیش کی دیگه غیر من در میره خستگیات
با کی برنامه میزای واسه ی تعطیلیات
اگه حالمو میخوای بدونی که ای بدی نیست
هنوزم برات هر کاری میکنم منتی نیست

پیش کی دیگه غیر من در میره خستگیات
با کی برنامه میزای واسه ی تعطیلیات
اگه حالمو میخوای بدونی که ای بدی نیست
هنوزم برات هر کاری میکنم منتی نیست


امیر فرجام
منتی نیست

Related

Top Songs

Loading...