Amir Azimi - Khabar Dari

Khabar Dari

Amir Azimi


خبر داری

امیر عظیمی

Lyrics: Omid Sabbaghno
Music: Amir Azimi
Arrangement: Ali Tirdad
Mix & Mastering: Mohammad Falahi
Guitar: Kian Darat
Buy from iTunes 2M Plays Lyrics Date Added: July 13, 2021
خبر داری چرا
وقتی دلت بی تاب می گیرد
سراغ از خاطرات دور
اما ناب می گیرد
خبر داری چرا تا نیستی
در خشکی محضم
ولی تا میرسی
دور مرا گرداب می گیرد

تو که از وسعت
دیوانگی هایم خبر داری
خبر داری، خبر داری
تو بیش از هر کسی
روی دل عاشق اثر داری
اثر داری
تو که از وسعت
دیوانگی هایم خبر داری
خبر داری، خبر داری
تو بیش از هر کسی
روی دل عاشق اثر داری
اثر داری، اثر داری

مخاطب های شعرم
در پی کشف تون، آری
ببین هرکس
برای دیگری قلاب میگیرد
همین که پشت قاب
پنجره می ایستی با من
جهان زیباترین تصویر
خود را قاب می گیرد

تو که از وسعت
دیوانگی هایم خبر داری
خبر داری، خبر داری
تو بیش از هر کسی
روی دل عاشق اثر داری
اثر داری
تو که از وسعت
دیوانگی هایم خبر داری
خبر داری، خبر داری
تو بیش از هر کسی
روی دل عاشق اثر داری
اثر داری، اثر داری


امیر عظیمی
خبر داری

Related

Top Songs

Loading...