Recent Posts

درخواست محسن چاوشی از هوادارانش برای آزادی یک محکوم به اعدام

شب گذشته، دوشنبه ۷ مرداد محسن چاوشی از هوادارانش در خواست کرد تا بجای هدیه تولدش در گلریزان آزادی یک محکوم به اعدام شرکت کنند و دل یک مادر را شاد کنند. در ۵ ساعت این مبلغ جمع شد تا چاوشیست‌ها، رکورد جدیدی را ثبت کنند.

آزادی ۴۴امین انسان، بهترین هدیه تولد برای ۴۱ سالگی اش…