Yashna - Ye Omreh

Yashna

Ye Omreh

Lyrics: Mehdi Ayoubi
Music: Hamed Hanifi
Arrangement: Hamed Hanifi