Yaser Malek Sabet - Dehati

Yaser Malek Sabet

Dehati

Lyrics & Music: Yaser Malek Sabet
Arrangement: Yaser Malek Sabet
Taar: Amir Rasekhi Nezhad
Violin: Ali Dashti Zadeh