Yaha Kashani - Ghalbi Ke Tanha She

Yaha Kashani

Ghalbi Ke Tanha She

Lyrics: Yaha Kashani
Music: Milad Baran
Arrangement: Hamed Baradaran