Vahid Dendi - Shayad (Ft Shahab Nateghi)

Vahid Dendi

Shayad (Ft Shahab Nateghi)

Lyrics: Melika Sheybanipour
Rap Text: Mohammad Shams
Arrangement: Shahab Nateghi