Vahid Dendi - Gharibeh (Ft Mohammad Shams)

Vahid Dendi

Gharibeh (Ft Mohammad Shams)

Text: Mohammad Shams
Arrangement: Shahab Nateghi