Shahin Tavakol - Bakhte Siah

Shahin Tavakol

Bakhte Siah

Lyrics: Neda Abreh Dari
Music & Arrangement: Sina Golzar
Guitar: Mojtaba Taghipour
Instagram: Shahintavakol