Shahin Rashidi - Ki Mesle Man Baraye To (Ft Mehrad Hosseini)

Shahin Rashidi

Ki Mesle Man Baraye To (Ft Mehrad Hosseini)

Lyrics: Mehrdad Hosseini
Music & Arrangement: Shahin Rashidi
Mix & Mastering: Shahin Rashidi