Shahab Shahrzad - Baghalesh Kon

Shahab Shahrzad

Baghalesh Kon

Lyrics: Shahab Shahrzad
Music: Shahab Shahrzad
Arrangement: Sina Modarres
Strings: Kasra Khadivar
Guitar: Jalal Endi