Shahab Nateghi - Piram Kardi

Shahab Nateghi

Piram Kardi

Lyrics: Eghlima Yahyapour
Music & Arrangement: Shahab Nateghi
Classical Guitar: Ehsan Vashoei
Executive Manager: Sajjad Samimi