Saman Hariri - Delam Larzid

Saman Hariri

Delam Larzid

Lyrics: Mahmoud Ghavam
Music: Fereshteh Mosavat
Arrangement: Ashkmehr & Aidin Behzadi
Piano: Pedram Keshtkar