Salar Aghili - Tasnif Raze Man

Salar Aghili

Tasnif Raze Man

Lyrics: Hushang Ebtehaj
Music: Saeed Faraj Poori