Salar Aghili - Tasnif Meykhaneh Khamoosh

Salar Aghili

Tasnif Meykhaneh Khamoosh

Lyrics: Hushang Ebtehaj
Music: Saeed Faraj Poori