Salar Aghili - Saz o Avaz

Salar Aghili

Saz o Avaz

Lyrics: Hushang Ebtehaj
Music: Saeed Faraj Poori