Salar Aghili - Saz o Avaz 2

Salar Aghili

Saz o Avaz 2

Lyrics: Hushang Ebtehaj
Music: Saeed Faraj Poori