Sahab - Goriz

Sahab

Goriz

Lyrics: Zahra Ali Karimi
Music & Arrangement: Kamran Asadi