Saeed Sharti - Harjaye Donyaei (Ft Farzan Hasanvand)

Saeed Sharti

Harjaye Donyaei (Ft Farzan Hasanvand)

Lyrics: Saeed Sharti
Melody: Saeed Sharti
Arrangement: Arash Khademi
Mix & Mastering: Farzan Hasanvand