Sadegh Jam - Do Rahi

Sadegh Jam

Do Rahi

Lyrics: Mohammad Kazemi
Music: Foad Ghaffari
Arrangement: Shahab Akbari
Guitar: Firooz Veysanloo
Violon: Payam Toni