Rahim Javanmardi - Negahe Fogholadeh

Rahim Javanmardi

Negahe Fogholadeh

Lyrics: Mohsen Monfared
Music: Mohsen Monfared
Arrangement: Ahoora
Violin: Arash Khadem
Guitar: Mohammad Shekari