Rabi Ram - Khosh Bash

Rabi Ram

Khosh Bash

Lyrics: Amir Shamloo
Music: Amir Shamloo
Arrangement: Behrooz Lotfipour