Parsa Kamkar - 7Sin

Parsa Kamkar

7Sin

Lyrics: Sorosh Ghaderi
Composer: Ebrahim Ashrafi
Mix & Mastering: Mehrshad Ghanbarpour