Parham Sorkhi - Dooset Daram

Parham Sorkhi

Dooset Daram

Lyrics: Parham Sorkhi
Music: Parham Sorkhi
Arrangement: Parham Sorkhi