Parham Alizadeh & Arash Fallahi - Deltangam

Parham Alizadeh & Arash Fallahi

Deltangam

Lyrics: Fazel Nazari & Arash Fallahi