Ofogh Band (Misagh Baroni) - Hajat

Ofogh Band (Misagh Baroni)

Hajat

Lyrics: Mehdi Shahidzadeh
Music: Hamidreza Adib
Arrangement: Iliya Elahiyar
Violin: Mohammad Amin Beheshti