Naeem Malmir - Shab Nime Rad Shod

Naeem Malmir

Shab Nime Rad Shod

Lyrics: Rahele Ghorbanian
Music: Sasan Salimnejad
Arrangement: Amir Lavasani
Mix & Mastering: Studio Solo