Mehdi Sohrabi - Pariye Gheseha

Mehdi Sohrabi

Pariye Gheseha

Lyrics: Sara Abbasi
Music: Anoshirvan Taghavi
Arrangement: Anooshirvan Taghavi