Matin Foroutan - Ouje Khahesh

Matin Foroutan

Ouje Khahesh

Lyrics & Melody: Shahram Farshid
Arrangement: Amir Alizadeh