Mahan Bahram Khan - Yeko Yazdah

Mahan Bahram Khan

Yeko Yazdah

Lyrics: Reza Raad
Music: Mahan Bahram Khan
Arrangement: Mahan Bahram Khan
Mix & Mastering: Mahan Bahram Khan