Korosh Sadeghi - Shahre Farang

Korosh Sadeghi

Shahre Farang

Lyrics & Music: Korosh Sadeghi
Mix & Mastering: Mohammad YazdanPanah
Violin: Sohrab Bonyadi
Instagram: KoroshSadeghi51