Jebreil - Gole Sangam

Jebreil

Gole Sangam

Lyrics: Bijan Samandar
Melody: Anooshirvan Rouhani
Arrangement: Shahin Khosroabadi