Hossein Shokri - Havasam Behet Hast

Hossein Shokri

Havasam Behet Hast

Lyrics: Hamid Khalaf Beigi
Melody & Arrangement: Farshid Baghaei Far
Guitar: Hessam Naseri