Homayoon Nikkhahi - Navare Ghalb

Homayoon Nikkhahi

Navare Ghalb

Lyrics: Abdorasool Aghaei
Music & Arrangement: Shahab Nateghi
Guitar: Mohammad Shekari & Mehdi Shekari