Hamed Rahmani - Roozi Ke Mirafti

Hamed Rahmani

Roozi Ke Mirafti

Lyrics: Mahdi Nazarpour
Music & Arrangement: Hamed Rahmani
Mix & Mastering: K.Shahin Moghaddam