Hamed Rahmani - Ghabe Khaterat

Hamed Rahmani

Ghabe Khaterat

Lyrics: Amir Ebrahim Khazaei
Music & Arrangement: Hamed Rahmani
Mix & Mastering: K.Shahin Moghaddam