Hamed Panahi - Shahre Baron Zade

Hamed Panahi

Shahre Baron Zade

Lyrics: Abbas Asgharpour
Music & Arrangement: Shahin Rashidi
Guitar: Mehrdad Hosseini
Violin: Behnam Najafi