Hamed Ghasemi - Khodkhah

Hamed Ghasemi

Khodkhah

Lyrics: Taraneh Mokaram
Music: Shahab Shafaei
Arrangement: Shojaat Shafaei
Guitar: Farshid Adhami