Farid Karimian - Khodam Khastam

Farid Karimian

Khodam Khastam

Lyrics: Hamid Khalaf Beygi
Music: Hesam Naseri
Arrangement: Hesam Naseri
Acoustic Guitar: Firooz Veysanloo