Elahe Shafaee - Ayeneye Tanhaee

Elahe Shafaee

Ayeneye Tanhaee

Lyrics & Music: Mohsen Molaghadimi
Setar: Saber Nazargahi