Ebrahim Gorji - Khosh Khial

Ebrahim Gorji

Khosh Khial

Lyrics: Saleh Arab Khani
Music: Nesam
Arrangement: Nesam